+48 693 671 275 transmaster@interia.pl

Regulamin przewozów

 

1. Z przewozu może korzystać każdy, kto posiada dokumenty uprawniające do przekraczania granicy.
2. Bilet można wykupić w jedną lub obie strony o określonym terminie powrotu.
3. Wyjazd lub powrót nie potwierdzony przez pasażera w przeddzień ustalonego terminu (do godziny 18:00) jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń.
4. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
5. W przypadku odbierania osób z adresu za granicą godzina powrotu ustalana jest telefonicznie w dniu lub przeddzień wyjazdu.
6. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie rezerwacji dokonywanych telefonicznie.
7. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.
8. Przedmioty pozostawione przez pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub innych okolicznościach nie są objęte odpowiedzialnością przewoźnika.
9. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić pasażera na trasie w przypadku gdy pasażer:
a) jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
b) zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu

Call Now Button